Pon - Pt: 8:00 - 18:00 Godziny kontaktu telefonicznego
Kontakt telefoniczny

Polityka Prywatności

(Informacja w trybie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych.)

Celem Polityki Prywatności jest przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych, które mogą Państwo podać korzystając z Serwisu.

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) strony internetowej sebastiangajda.com.pl (dalej: „Strona” lub „Serwis”).

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Porady Okulistyczne
ul. JS Bacha 7/1001 02-743 Warszawa, który przetwarza dane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z funkcjonalności serwisu

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Porady Okulistyczne ul. JS Bacha 7/1001 02-743 Warszawa, możesz skontaktować się e-mailowo na adres: biuro@sebastiangajda.com.pl

Informujemy, że niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników

Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z formularzy kontaktowych dostępnego na stronie internetowej sebastiangajda.com.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu kontaktu bądź rezerwacji wizyty/badania.

Ponadto, Administrator pozyskuje Twoje dane w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:

Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkowników

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub opcjonalnie nr telefonu. Dane w tym zakresie są nam niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiamy cele, w jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe:

 1. Kontaktowanie się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odpowiedzi na pytanie, odwołania terminu, a także przypomnienia o zarezerwowanej– art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci opieki około obsługowej nad pacjentem.

Fakultatywność podania danych osobowych

Jeżeli podajesz swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty, a także nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w celu ustalenia szczegółów dot. badania (np. zaleceń) lub przekazania innych informacji niezbędnych do odbycia wizyty lub badania.

Prawa Użytkownika

Będąc użytkownikiem sebastiangajda.com.pl  przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jako Użytkownik w dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Porady Okulistyczne ul. JS Bacha 7/1001 02-743 Warszawa przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania, a także marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO

Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, upoważniony pracownik Porady Okulistyczne ul. JS Bacha 7/1001 02-743 Warszawa może prosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, możesz:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, możesz uzyskać kopię danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Administratora.
 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO

Jako Użytkownik masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Jako Użytkownik masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • gdy dane osobowe stały się zbędne dla celów, w jakich Administrator przetwarzał te dane osobowe,
 • wniesienia sprzeciwu zgodnego z art. 21 RODO w sytuacji, gdy Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • sytuacji, gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • sytuacji, gdy Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem Unii Europejskiej lub prawej krajowym.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część Twoich danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Administratorze (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Jako Użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to oznacza, że możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe nie były przetwarzane  do czasu rozpatrzenia zgłoszonego przez Ciebie żądania. W takiej sytuacji nie będziesz miał dostępu do takich funkcjonalności sebastiangajda.com.pl , które mogłoby łączyć się z wykorzystaniem Twoich danych osobowych (np. zarezerwowanie wizyty lub badania).

Prawo to możesz wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądałaś/eś ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Jako Użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Cię danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że możesz otrzymać, w ustrukturyzowanym formacie, dane osobowe, które dostarczył Administrator. Dane te możesz przesłać dowolnemu podmiotowi. Możesz również wnioskować, żeby Administrator przesłał te dane innemu, wskazanemu przez Ciebie, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe i będzie to wynikało z wyrażonego przez Ciebie żądania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Jako Użytkownikowi, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o zabezpieczeniach

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane przez Porady Okulistyczne ul. JS Bacha 7/1001 02-743 Warszawa Twoje dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie Twoich danych osobowych.

Dla słabowidzących
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support